Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajevo

Datum objave: 02.11.2018. 13:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-2-2-70-5-330/18


Broj obavještenja o nabavci 986-2-2-70-3-55/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Irma Dajdžić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i
Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije: Idejni projekat snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do/i
Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- Direkcija društva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

255 kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Energoinvest, d.d. - Sarajevo 4200214380009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
2 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Beograd d.o.o 104274412 Beograd Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

795000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.10.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

795000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

795000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: