Izrada izvedbenih projekata za stambeno-poslovni objekat K-30 i K-31 i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip u Sarajevu

Datum objave: 17.09.2019. 09:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

823-1-2-74-5-13/19Broj obavještenja o nabavci 823-1-2-74-3-10/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
IDB/JIB 4200683530003
Kontakt osoba Nermin Ćurovac
Adresa Hivzi Bjelevca 54
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 776-180
Faks (033) 776-196
Elektronska pošta fondstan@bih.net.ba
Internet adresa www.fondstan.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge projektiranja u arhitekturi LOT 1, LOT 2 i LOT 3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3: Izrada izvedbenih projekata za stambeno-poslovni objekat K-30 i K-31 i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip
u Sarajevu


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je izrada izvedbene projektne dokumentacije za izgradnju stambenio-poslovnog objekta „K-30 i K-
31“ i vanjsko uređenje oko objekta na lokalitetu Šip u Sarajevu za koji je izgradnja predviđena prema Regulacionom planu
„Šip“ na k.č. 375/44, k.č. 375/45, k.č. 558/23, k.č. 558/22 K.O. Koševo, stari premjer, a što odgovara novom premjeru k.č.
648/2, k.č. 648/3, k.č. 818/12 i k.č. 818/13 K.O. Sarajevo VI.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Sve faze 5.012,06 m2 i vanjsko uređenje oko objekta 3.052,98 m2

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2019. godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, Hifzi Bjelevca broj 54, 71210 Sarajevo

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Ekonomičnost rješenja 15,00 %
3 Rok izrade arhitektonskog dijela projekta 15,00 %
4 Rok izrade kompletnog projekta 15,00 %
5 Cijena 50,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IPSA INSTITUT DOO 4200032270003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

43618,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43618,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43618,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
823-1-2-74-5-13/19
PODIJELI: