Izrada Šumsko-privredne osnove za privatne šume na području opštine Šekovići

Datum objave: 21.01.2016. 14:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

782-0-2-3-7-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠEKOVIĆI
IDB/JIB 4400293030009
Kontakt osoba Rodoljub Čelić
Adresa Josipa Kovačevića bb
Poštanski broj 75450 Šekovići (sp bl)
Opština/Grad Šekovići
Telefon (056) 654-600
Faks (056) 654-604
Elektronska pošta nabavke.opst@gmail.com
Internet adresa www.sekovici.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šekovići

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Šumsko-privredne osnove za privatne šume na području opštine Šekovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga izrade Šumsko-privredne osnove za privatne šume na području opštine Šekovići za period od
01.01.2016. do 31.12.2025. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22905,90 7.8.2015. "ŠUMA PLAN" d.o.o.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
782-0-2-3-7-4-16.pdf
PODIJELI: