Kancelarijski materijal

Datum objave: 18.01.2016. 21:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

888-1-1-59-9-3/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 888-1-1-59-5-71/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba ALMEDIN MURATOVIĆ
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36363,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.6.2015. - 22.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3008,79 21.8.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
2 2692,40 26.8.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
3 955,69 11.9.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
4 717,03 1.10.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
5 1668,97 21.10.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
6 1051,70 13.11.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
7 4654,27 2.12.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO
8 1240,18 25.12.2015. R&S D.O.O. SARAJEVO

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
888-1-1-59-9-3-16.pdf
PODIJELI: