Kancelarijski materijal

Datum objave: 21.01.2016. 08:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

617-1-1-73-9-14/16



Broj(evi) obavještenja o dodjeli 617-1-1-73-5-34/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba LjILjANA STOJAKOVIĆ
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal i štampani materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
Dodatni predmet(i) 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KECKOM d.o.o. Banja Luka 4400846220006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1277,82 30.6.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
2 347,15 4.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
3 119,96 17.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
4 513,97 27.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
5 386,41 29.9.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
6 157,05 5.10.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
7 1125,07 2.11.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
8 1404,84 29.12.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka


1 1277,82 30.6.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
2 347,15 4.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
3 119,96 17.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
4 513,97 27.8.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
5 386,41 29.9.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
6 157,05 5.10.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
7 1125,07 2.11.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka
8 1404,84 29.12.2015. KECKOM d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Štampani materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Štampani materijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i
potrepštine osim namještaja i paketa programske
podrške
Dodatni predmet(i) 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. GRAFO-KOMERC 4400808480002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.6.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4742,13 1.7.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC
2 68,40 27.8.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC
3 3213,11 31.12.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC


1 4742,13 1.7.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC
2 68,40 27.8.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC
3 3213,11 31.12.2015. D.O.O. GRAFO-KOMERC

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-1-1-73-9-14-16.pdf
PODIJELI: