Kompjuterska oprema i ugradbena oprema sa uslugom montaže, ispitivanje i potrebni materijal u prostorijama objekta bivše SDK III sprat

Datum objave: 10.03.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1278-4-2-88-5-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD SARAJEVO-GRADSKA UPRAVA
IDB/JIB 4200295100005
Kontakt osoba Suada Kovačević
Adresa Hamdije Kreševljakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 208-340
Faks (033) 208-341
Elektronska pošta grad@sarajevo.ba
Internet adresa www.sarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i ugradbene opreme sa uslugom montaže, ispitivanja i potrebnim materijalom u
prostorijama objekta bivše SDK III sprat

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i ugradbene opreme sa uslugom montaže, ispitivanja i potrebnim materijalom u
prostoerijama objekta bivše SDK III sprat

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48900000-7 Razni programski paketi i kompjuterski sistemi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Sarajevo- objekat bivše zgrade SDK- Vječna vatra

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

na određeno vrijeme u dogovoru sa Naručiocem

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KAMER COMMERCE D.O.O. 4200086440001 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

37319,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37319,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3788495,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dana 22.01.2021. godine Grad Sarajevo je zaprimio dopis Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije
kojim se traži iseljenje iz objekta zgrade DPO, prostorija koje sada koristi administracija Grada Sarajeva.
Rok za oslobađanje prostorija u DPO-u je dat do dana 28.02.2021. godine, što je izuzetno kratak period za provođenje
nabavki koje su neophodne za privođenje krajnjoj namjeni poslovnih prostorija.
U cilju ostvarivanja adekvatnih tehničkih i sigurnosnih uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti u prostorijama III sprata
objekta znanog kao "Vječna vatra", izvršen je pregled zatečenih vodovodnih, grijnih i elektro instalacija, te interijera u III
spratu navedenog objekta.
Utvrđeno je sljedeće bitno za tehničko-sigurnosne uslove:
U objektu su vršene određene značajne prerade instalacija centralnog grijanja. U hodnicima su zatečeni višestruki naknadno
ugrađeni plinski kotlovi sa naknadno ugrađenim toplovodnim cijevnim razvodom po prostorijama, a nove cijevi su spojene
na stare radijatore. U mnogim tačkama je upitna tehnička ispravnost izvedbe toplovodnih cijevnih spojeva. Potreban je
detaljan tehnički pregled plinovoda i toplovoda centralnog grijanja, nakon čega će biti poznate potrebne dorade za
zadovoljenje tehničke ispravnosti.
U objektu su zatečene izvorne elektroinstalacije jake struje stare cca preko 70-120 godina, sa određenim doradama i
preinakama koje su očigledno rađene ad-hoc i stohastički za neku privremenu upotrebu. Zatečene su mnoge djelimično
izgorene elektroenergetske utičnice u zidovima, kao i naknadno nadžbukno položeni i nagoreni kablovi uz same toplovodne
cijevi. U objektu je izvedena dvožilna EE elektroinstalacija, dakle bez razvoda uzemljenja do potrošačkih mjesta. Ovakvo
tehničko “rješenje” ugrožava živote korisnika ovih prostorija.
S tim u vezi, a imajući u vidu da je Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH dostavio dopis/obavijest
da je neophodno napustiti prostorije koje je do sada koristila administracija Grada Sarajeva i to do 28.02.2021. godine i
preseliti se u kratkom roku u prostorije objekta Vječne vatre, smatramo opravdanim primjeniti odredbe Zakona o javnim
nabavkama koji omogućavaju transparentnu ali brzu nabavku usluga i radova kako bi se ovaj prostor u najkraćem roku
priveo namjeni i doveo u stanje da se može koristiti od strane uposlenika Grada Sarajeva.
U tom smislu ugovorni organ je primjenio član 21. tačka d) Zakona o javnim nabavkama i proveo pregovarački postupak bez
obajve obavještenja o nabavci u kojem je pozvano četiri ponuđača ovih neophodnih usluga i radova, čime se omogućila
transparentnost nabavke a istovremeno uobzirio i kratak rok u kome je istu neophodno provesti.
Također smatramo potrebnim naglasiti i činjenicu da ovaj objekat nema niti upravitelja, na kojeg bi se eventualno moglo
računati u ovakvim ili sličnim situacijama.
Poziv za dostavljanje početnih ponuda objavljen je na web portalu ugovornog organa, i bio je dostupan svim
zaineresovanim ponuđačima.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KAMER COMMERCE D.O.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1278-4-2-88-5-10/21
PODIJELI: