Kompjuterski materijal, toneri i ketridži za period 2021-2024. godina

Datum objave: 10.03.2021. 10:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

976-1-1-131-5-21/21


Broj obavještenja o nabavci 976-1-1-131-3-89/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Nedžad Masnopita, 033 580 666
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe općine Ilijaš za period 2021-2024.godina

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe općine Ilijaš za period 2021-2024.godina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka obrazaca i papira za period 2021-2024.godina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka obrazaca i papira za period 2021-2024.godina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199000-0 Papirne potrepštine i ostali artikli


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9.2.2021. - 9.2.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš, ul.126.ilijaške brigade br.6, 71380 Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


19973,73

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6657,91

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19973,73

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19973,73

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka kompjuterskog materijala, tonera i ketriđa za period 2021-2024.godina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka kompjuterskog materijala, tonera i ketriđa za period 2021-2024.godina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9.2.2021. - 9.2.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš, ul.126. ilijaške brigade br.6, 71380 Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


9303,04

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3101,01

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9303,04

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9303,04

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka sitnog kancelarijskog materijala za period 2021-2024.godina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka sitnog kancelarijskog materijala za period 2021-2024.godina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9.2.2021. - 9.2.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš, ul.126. ilijaške brigade br.6, 71380 Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


1732,98

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

577,66

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1732,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1732,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka ostalog administrativnog materijala za period 2021-2024.godina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka ostalog administrativnog materijala za period 2021-2024.godina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

9.2.2021. - 9.2.2024.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš, ul.126. ilijaške brigade br.6, 71380 Ilijaš

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


18689,76

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6229,92

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18689,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18689,76

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
976-1-1-131-5-21/21
PODIJELI: