Komunalne usluge za jul 2019

Datum objave: 17.09.2019. 12:55 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2019.

IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN

 

ODJELjAK I: UGOVORNI ORGAN

 

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv    OPŠTINA ŠEKOVIĆI

IDB/JIB 4400293030009

 

ODJELjAK II: PREDMET UGOVORA

 

II 1. Vrsta ugovora

 

Usluge II 4. Opis

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora Komunalne usluge za jul 2019

II 4.b. Jeidnstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

 

 

Kod

Opis

Glavni predmet

65000000-3

Komunalne usluge

 

II 4.d. Uslov iz Zakona za primjenu izuzeća

Član 10. Stav (1) Tačka d) ODJELjAK IV: DODJELA UGOVORA

 

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

KOMUNALNO PREDUZEĆE "ZELENILO I ČISTOĆA" A.D. ŠEKOVIĆI

4400294860005

Šekovići

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

 

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

 

284,22

 

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

 

12.8.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: