Laboratorijske centrifuge i pribor

Datum objave: 22.01.2016. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataugovor a i datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena

(obrazloženj

e)

5

42931100-2 Laboratorijske centrifuge i pribor

Direktni sporazum Nabavka centrifuge

Medichem d.o.o. Sarajevo ID: 4200647060009

4.935,00 KM(bez PDV-a), rok isporuke: 3-4 sedmice od dana uplate avansa, garancija: 12 mjeseci od dana instaliranja

1.

1.

26.08.2015. godine

Rn 471 = 5.773,95 (sa PDV-om)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: