Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) i udruženja koji ispunjavaju i ne ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava za 2021. godinu

Datum objave: 21.09.2021. 14:35 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2021.

20.09.2021.

 

Bosna i Hercegovina     

Federacija Bosne i Hercegovine              

KANTON SARAJEVO      

Ministarstvo za rad, socijalnu

politiku, raseljena lica i izbjeglice          

 

Komisija za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima za 2021. godinu

 

Broj: 13/01-02/1-31-11317-2/6/20

Sarajevo, 21.06.2021. godine

 

KABINET MINISTRICE

N/r Ministrice

 

Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) i udruženja koji ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu sa prijedlogom pojedinačnih iznosa novčanih sredstava za dodjelu

Komisija za provođenje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima za 2021. godinu je u skladu sa članom 9 Pravilnika o postupku dodjele novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/17, 21/17 i 24/17) i Kriterija za bodovanje projekata i dodjelu sredstava za projekte, programe i aktivnosti po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima za 2021. godinu broj: 13/01 -02/1 -31-11317¬2/5/21 od 17.06.2021. godine izvršila pregled, vrednovanje i izbor projekata koji su dostavljeni u Ministarstvo u skladu sa Javnim pozivom za dodjelu novčanih sredstava humanitarnim organizacijama (neprofitnim organizacijama) i udruženjima u 2021. godini.

 

Komisija je sačinila listu humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) i udruženja koji

ispunjavaju kriterije sa prijedlogom pojedinačnih iznosa novčanih sredstava za dodjelu sa obrazloženjem istih a koju Vam u skladu sa članom 9. tačka g) navedenog pravilnika dostavljamo na odobrenje kako slijedi:

 

Humanitarne organizacije koje ispunjavaju kriterije:

 

 

-Liste možete pogledati na linku ispod:

lista_humanitarnih_organizacijaneprofitnih_organizacija_i_udruzenja_koji_ispunjavaju_kriteije_po_javnom_pozivu_sa_prijedlogom_pojedinacnih_iznosa_novcanih_sredtsva_za_dodjelu.pdf

 

 

-Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) u udruženja koji ne ispunjavaju kriterije sa obrazloženjem istih

-lista_humanitarnih_organizacija_neprofitnih_organizacija_u_udruzenja_koji_ne_ispunjavaju_kriterije_sa_obrazlozenjem_istih.pdf

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) i udruženja koji ispunjavaju kriterije po javnom pozivu sa prijedlogom pojedinačnih iznosa novčanih sredstava za dodjelu
Lista humanitarnih organizacija (neprofitnih organizacija) i udruženja koji ne ispunjavaju kriterije sa obrazloženjem istih
PODIJELI:
 • Aki Sarajevo Udruženje Atletski Klub Invalida - Patriotske Lige bb 71000 Sarajevo-Centar

 • BAUM PALETA d.o.o. Sarajevo - Barica broj 138 71320 Vogošća

 • Eurokonto d.o.o. Sarajevo - ul. Barica broj 139 71000 Sarajevo

 • OU DOBRO DJELO Sarajevo - SULEJMANA FILIPOVIĆA do br.1 71000 Sarajevo

 • Savez Udruženja gluhih i nagluhih FBiH Sarajevo - Ferhadija 19 71000 Sarajevo

 • SOS Kinderdorf International Sarajevo - Semira Frašte bb 71000 Sarajevo

 • STK SPIN 2012 Sarajevo - Topal Osman Paše 17 71000 Sarajevo

 • UDRUZENJE AVANTURISTI I PRIJATELJI - VRATNIK MEJDAN 37 71000 SARAJEVO

 • Udruženje građana DOBRO.BA Sarajevo - Trg Heroja 20 71108 Sarajevo

 • Udruženje invalidnih i bolesnih osoba Blažuj - Blažuj 20 71215 Ilidža

 • Udruženje Jahači Nade Sarajevo - Aleja lipa 65 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE KARATE KLUB BAŠČARŠIJA - HALIM HODZINA 32 SARAJEVO 71000 SARAJEVO

 • Udruženje Oboljelih Od Posttraumatskog Stresnog Poremecaja Vox - Reisa Fehima Spahe 103 71000 Sarajevo

 • Udruženje Obrazovanje gradi BiH Sarajevo - Dobojska 4 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE POMOZI.BA Sarajevo - DR. FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA 8 71000 SARAJEVO

 • Udruženje Sahan Sarajevo - Spasoja Blagovčanina br.2 71320 Sarajevo

 • Udruženje Savez distrofičara FBiH Sarajevo - Zmaja Od Bosne 84 71000 Sarajevo

 • Udruženje za ekonomski razvoj BSG Fincons Sarajevo - Dr. Fetaha Bećirbegovića 9 71000 Sarajevo

 • UDRUŽENJE ZA POMOĆ I EDUKACIJU ALDEN S.46 - TEREZIJE BB 71000 SARAJEVO CENTAR

 • UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU KULTURE OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI - BOSANSKA 5 71160 SARAJEVO

 • UDRUŽENJE ŽRTAVA RATA FOČA 92-95 - FILIPA VIŠNJIĆA BR.4 FOČA 73300 FOČA

 • Ug Za Zaštitu Mentalnog Zdravlja Menssana - Huseina Đoze 45 71000 Sarajevo

 • Život sa Down syndromom Sarajevo - ul. Gabrijele Moreno Locatelli br. 25 71000 Sarajevo