Lista korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva po Programu podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019.godinu

Datum objave: 25.09.2019. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 24.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO PRIVREDE

 

Broj: 06-14-8606-20 /19

Bihać. 24.09.2019. godine

 

Lista korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva po Programu podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu broj: 03-017-760/2019 od 09.08.2019. godine:

1.         Domaća radinost "TOTAL SERVIS". Ul. I. Maja bb.. Velika Kladuša

2.         Obu "TRIMEX". Stari Grad bb.. Bužim

3.         Frizerski obrt "DŽEVADA", Ćoralići bb. Cazin

4.         Domaća radinost "ASIA", Gornja Koprivna-Lidani 28. Cazin

5.         Obrt "EKO DIMNJAČAR", Kotorvaroška 29. Bihać

6.         Obrt "AZIZA", Hamdije Čemerlića 16. Bihać

7.         BrijaČko-frizerski salon"LEJLA". Ozimice II B 5D-5. Bihać

8.         d.o.o. "USKINFO PROMOCIJA", I lamdije Pozderca 25.. Bihać

9.         d.o.o. "GEO PREMJER", Bošnjačkih šehida 5.. Cazin

10.       Domaća radinost "BRAŠKO", Bakšaiška 19. Bihać.

 

Zaključno sa rednim brojem 10.

 

Lista kandidata čije su prijave blagovremene a nepotpune po Javnom pozivu po Programu podrške novoosnovanim subjektima male privrede i obrtima za 2019. godinu broj: 03-017- 760/2019 ixl 09.08.2019. godine:

1.         Domaća radinost "DUBINSKO ČIŠĆENJE SANELA", Varoška Rijeka. Bužim

2.         Obrt "AUTOPREVOZNIK", Ul. Ribićkih ljiljana 38.. Bihać.

 

Zaključno sa rednim brojem 2.

 

Na objavljene liste svi lamliilati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade

 

 

Lista korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva po Programu podrške razvoja subjekata male privrede i obrta za 2019. godinu broj: 03-017- 761/2019 od 09.08.2019. godine:

1.         Građevinski obrt "M.N.M.". Mala KladuSa bb. Velika Kladuša

2.         Domaća radinost "START". Ošrefa Kovačevića 8.. Bihać

3.         Domaća radinost "AMAR". Antuna Hangija bb.. Bihać

4.         Obrt "INSTALACIJE HAVIĆ", Ljudevita Gaja 19.. Bihać

5.         Obrt za proizvodnju metalnih proizvoda "BUBI", Gljilavac. Cazin

6.         Tradicionalni i stari obrt Frizerski salon "S", Sarajevska bb. Bihać

7.         d.o.o. "GRADNJA FINAL", Varoška Rijeka bb. Bužirn

8.         Obrt "BRILIJANT", Hamzibegova 106.. Sanski Most

9.         Domaća radinost "AMIRA DIZAJN", Žilava fašizma bb. Velika Kladuša

10.       Srodna djelatnost "ADVERTO MEDI A", Zavnobih-a H-17/1. Bihać

11.       d.o.o. "AKM-TEHNOLOGY", Unska bb. Bosanska Krupa

12.       d.o.o. "SANA-CITY", Prvomajska 9. Sanski Most

 

Zaključno sa rednim brojem 12.

 

b) Lista kandidata Čije su prijave blagovremene, nepotpune i neosnovane po Javnom pozivu po Programu podrške razvoja subjekata male privrede i obrta za 2019. godinu broj: 03-017-761/2019 od 09.08.2019. godine:

1.         Obrt "Domaća radinost" tradicionalni stari obrt Smajić Muharem. Jablanska 313/2. Bihać

2.         Srodna djelatnost "AZRA" Pržionica kafe. Sokak 52. Bosanska Krupa

3.         d.o.o. "STOLARIJA IČANOVIĆ", Asima Bajraktarevića 17. Bužirn

4.         Srodna djelatnost "ZAAR MAHMUTOVIĆ", Japića Brdo-Kolište. Cazin

5.         Obrt samostalna zanatska radnja "STOLAR", Branilaca Bili bb. Ključ

6.         Obrt "BIOPRO", Donja Vidovska bb. Velika Kladuša

7.         d.o.o. "ĆEHA INŽINJERING", Put Armije R BiH 38.. Bihać

8.         Obrtnička radnja "TIM-MED", I BKB bb. Bosanska Krupa

9.         Obrt Frizerski salon "IRMA", Nerkeza Smailovića 44. Bihać

10.       Vezani obrt "TEMIMOVIĆ". Mehmedagići bb. Ključ

11.       Tradicionalni i stari obrt za obradu metala "TOKAR". Japića Brdo. Cazin

12.       d.o.o. "ALFA CODe", Izeta Nanića bb. Cazin

13.       d.o.o. "ALDŽA&ELVIS", Bužimski put bb. Bosanska Otoka

14.       Domaća radinost "KUĆA FARMACIJE-ZEHRA". Ozimice II B5 Dl. Bihać

15.       Srodna djelatnost, pripremni radovi na gradilištu "MN-REDŽIĆ", Polje bb. Cazin

16.       Obrt "ZVIJEZDA", Maka Dizdara 3.. Bihać

17.       Obrt za izradu fotografija "AKT". Cazinskih brigada 5.. Cazin

18.    Obrt "Peradarstvo LIDAN F". Basare bb. Sokolac. Bihać

19.    Tradicionalni i Mari obrt krojaćka radnja "SABIHA". BoSnjaćkih brigada. Cazin.

Zaključno sa rodnim brojem 19.

 

C) Lista kandidata ćije su prijave neblagovremene po Javnom pozivu po Programu podrške razvoja subjekata nule privrede i obrta /a 2019. godinu broj: 03-017-761/2019 od 09.08.2019. godine, te nisu bile predmcl razmatranja:

1.    d.o.o. "ATNH" Projektiranje i i/rada metalnih konstrukcija. Pištaline bb. Bosanska Krupa

2.    Obrt "POP-CORN-B-E", Unska 75. Bihać

3.    Obrt "INOX WTL". Konjodor bb. Bužim

4.    Obrt "SEHARA". Prijedorska 12. Sanski Most.

Zakljućno sa rednim brojem 4.

 

Na objavljene liste svi kandidati imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi n roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja listi na kvA stranici Vlade Kantona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • ALFA CODE doo Cazin - Dr.Irfana Ljubijankića bb 77220 Cazin

 • ARIFA AVDAGIĆ vl. AZRA pržiona kafe-obrtu srodna djelatnost - Sokak br.52 77240 Bosanska Krupa

 • ATNH Bosanska Krupa d.o.o. - Pištaline bb 77240 Bosanska Krupa

 • ĆEHA - INŽINJERING Bihać d.o.o. - Put Armije R BiH br. 38. 77001 Bihać

 • Domaća Radinost Obrt vl. Muharem Smajić Bihać - Jablanska Br 313 02 77000 Bihać

 • DOO ALDŽA & ELVIS Bosanska Otoka - Bužimski put - Otoka bb 77240 Bosanska Krupa

 • DUBINSKO ČIŠĆENJE SANELA Bužim - Varoška rijeka bb 77245 Bužim

 • foto studio AKT Cazin - CAZINSKIH BRIGADA 5 77220 Cazin

 • INOX WTL OBRT VL.KRŽALIĆ SAID - KONJODOR BB BUŽIM 77245 BUŽIM

 • KUĆA FARMACIJE-ZEHRA DOMAĆA RADINOST - OZIMICE II B5 BIHAĆ 77000 BIHAĆ

 • MUŠKI FRIZERSKI SALON MIM VL.TEMIMOVIĆ MIRZA KLJUČ - BRANILACA BIH BB 79280 KLJUČ

 • OBRT BIOPRO VL. DOLIĆ SENAID - DONJA VIDOVSKA BB MALA KLADUŠA 77235 MALA KLADUŠA

 • Obrt Frizerski Salon Irma vl. Lipovaca Irma - Nerkeza Smailagica Br 44 77000 Bihać

 • Obrt Tokar vl. Delalić Ramo - Japića brdo bb 77220 Cazin

 • Obrt Zvijezda vl. Kurtović Šemsa-Bihać - Mehmedalije Maka Dizdara 3 77000 BIHAĆ

 • PERADARSTVO LIĐAN F DOMAĆA RADINOST Bihać - SOKOLAC, BASARE BB 77000 BIHAĆ

 • POP CORN B E OBRT VL.TURNIĆ EMIR - UNSKA 75 BIHAĆ 77000 BIHAĆ

 • SD MN-REDŽIĆ Cazin - Polje bb 77220 Cazin

 • Sehara obrt Sanski Most - Alagića Polje bb 79260 Sanski Most

 • STOLAR SZR VL.ZUKANOVIĆ FEHIM - BRANILACA BIH BR.10 79280 Ključ

 • STOLARIJA IČANOVIĆ d.o.o. Bužim - Asima Bajrektarevića br.17. 77245 Bužim

 • Tradicionalni i stari obrt, krojačka radnja Sabiha Cazin - Stari grad bb 77220 Cazin

 • ZAAR MAHMUTOVIC VL.MAHMUTOVIC ESMA CAZIN - JAPICA BRDO BB 77220 CAZIN