Liveno-željezni fazonski komadi za radni pritisak NP 10 bara i prirubnički i E-BS i U-BS spojnica, spojnica E-PE-HD i U-PE-HD spojnica, reparaturne spojnice/obujmice

Datum objave: 23.09.2019. 08:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

377-1-1-619-5-36/19Broj obavještenja o nabavci 377-1-1-619-3-27/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB 4400307860000
Kontakt osoba MIRA JOŠILO
Adresa Hajduk Stanka 20
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-460
Faks (055) 226-462
Elektronska pošta office@bnvodovod.com
Internet adresa www.bnvodovod.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka liveno-željezni fazonski komadi za radni pritisak NP 10 bara i prirubnički i E-BS i U-BS spojnica, spojnica E-PE-HD i U-
PE-HD spojnica, reparaturnespojnice/obujmice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka liveno željezni, fazonski komadi za radni pritisak NP 10 bara , prirubnički i E-BS i U-BS spojnica, spojnica E-PE-HD i
U-PE-HD spojnica, reparaturne spojnice/obujmice prema Obrazcu za cijene po specifikaciji 5. Plana nabavke.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44167000-8 Različita cijevna armatura


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Planu nabavke za 2019. godinu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO magacin Društva

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci a najduže do zaključenja ugovora za narednu godinu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MEDALJON PROMET DOO 4400422370008 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

133691,14

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

133691,14

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

133691,14

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

139557,46

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
377-1-1-619-5-36/19
PODIJELI: