Lož ulja

Datum objave: 26.05.2021. 08:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

7152-1-1-1-5-2/21


Broj obavijesti o nabavi 7152-1-1-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA MOSTAR
IDB/JIB 4227193510000
Kontakt osoba Daria Stojčić
Adresa Bleiburških žrtava 35
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 311-160
Faks (036) 311-160
Elektronička pošta os.ssk.mostar@gmail.com
Internet adresa www.osssk.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Grad,Mostar

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

u cilju kontinuiteta rada Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar (u daljnjem tekstu: Osnovna škola), pokreće se
postupak javne nabave roba pod nazivom: "LOT 1 Nabava peleta i LOT 2 Nabava lož ulja".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Nabava lož ulja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava lož ulja za potrebe zagrijavanja prostorija Škole

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

25.4.2021. - 25.4.2025.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bleiburških žrtava 35, Mostar 88000

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PERIĆ D.O.O. 4 / 5 4272065060005 Ljubuški Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49265,34

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

25.4.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49265,34

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54978,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7152-1-1-1-5-2/21
PODIJELI: