Lučke i špediterske usluge/usluge špedicije i carinskog posredovanja

Datum objave: 19.01.2016. 15:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

723-1-2-78-5-11/16Broj obavještenja o nabavci 723-1-2-78-3-58/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Sulejman Abazović
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 285-500
Faks (033) 286-593
Elektronska pošta info@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.12.2015. - 24.12.2019.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

820512,84

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Navake lučkih usluga i špediterskih usluga/usluga špedicije i carinskog posredovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke su lučke usluge i špediterske usluge/usluge špedicije i carinskog posredovanja, oznaka po JRJN: lučke
usluge i špediterske usluge/usluge špedicije i carinskog posredovanja (635-23000-1).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

iskazano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BiH i inostranstvo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

transport d.d. Sarajevo

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Intereuropa RTC Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i 4200309840007 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

820512,84

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

205128,21

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

205128,21

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

205128,21

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-1-2-78-5-11-16.pdf
PODIJELI: