Materijal za čišćenje i dezinfekciju mašina za hemodijalizu (MFCAD)

Datum objave: 19.01.2016. 12:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-38-9-15/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-38-5-99/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Jelena Božić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala i lijekova za hemodijalizu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji, izrađen od bezbojnog savitljivog materijala koji je biokompatibilan,
ima crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilan sa postojećom mašinom «B Braun dijalog»

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3748,39 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 4997,86 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


1 3748,39 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 4997,86 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji, izrađen od bezbojnog savitljivog materijala koji je biokompatibilan,
ima crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilan sa aparatom «Fresenius 4008»

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5247,76 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 5247,76 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


1 5247,76 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 5247,76 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat kiselog bikarbonata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 21, kanister 10 l na Euro paletama, sastav otopine sa HCO3
Na+ mmol/138.00
K+mmol/l 2.00
Ca++mmol/l 1.75
Mg++ mmol/l 0.5
Cl- mmol/l 109.00
Acetat mmol/l 3.00
Bikarbonat mmol/l 32.00
Mosm/l txeoret 290.00; Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 25, kanister 10 l na Euro paletama sastav otopine
HCO3; Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 27, kanister 10 l

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma


23.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11366,92 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 2165,13 25.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 20406,33 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


1 11366,92 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 2165,13 25.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 20406,33 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat baznog bikarbonata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% HCO3, kanister 10 l na Euro paletama sastav: Na+ mmol/l 1,00 HCO3 mmol/l 1,00

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8083,12 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 5790,75 25.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 13856,77 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


1 8083,12 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 5790,75 25.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 13856,77 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Infuzioni set

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Infuzioni set sa dva duet loock nastavka kompatibilni s fiziološkom otopinom, sterilizovano vodena para,
gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

import d.o.o. Mostar

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 879,49 18.8.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 1256,41 24.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
3 1665,38 22.12.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i


1 879,49 18.8.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 1256,41 24.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
3 1665,38 22.12.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za arterije 15 G/1,8 mm, 25 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za arterije 15 G/1,8 mm, 25 mm sa sigurnosnom kopčom protiv uboda prilikom skidanja, izrađene
od visokokvalitetnog čelika od kvalitetnog bikompatibilnog oštrih vrhova i tankih zidova, velikog unutrašnjeg
lumena sa rotirajućim krilima, raspoznavanje veličina prema boji krilaca. Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 397,43 25.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 529,91 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


1 397,43 25.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 529,91 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za vene 16 G/1,6; 25 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za vene 16 G/1,6; 25 mm sa sigurnosnom kopčom protiv uboda prilikom skidanja, izrađene od
visokokvalitetnog čelika od kvalitetnog bikompatibilnog oštrih vrhova i tankih zidova, velikog unutrašnjeg
lumena sa rotirajućim krilima, raspoznavanje veličina prema boji krilaca. Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1112,82 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 397,43 25.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
3 1702,56 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


1 1112,82 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 397,43 25.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
3 1702,56 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Natrijum hlorid infuzioni ratvor za parenteralnu primjenu.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natrijum hlorid infuzioni ratvor za parenteralnu primjenu. Pakovanje u kesi od 2000 ml, potom u kutijama
(kartonima) na Euro paletama. 1000 ml sadrži:
Natrij hlorida 90 g
Na+ mmol/154.00
Cl- mmol/154.00

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

import d.o.o. Mostar

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5043,59 18.8.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 7205,13 24.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
3 11047,86 22.12.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i


1 5043,59 18.8.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 7205,13 24.9.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
3 11047,86 22.12.2015. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
zastupanja,export-import d.o.o. Mostar


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za čišćenje i dezinfekciju mašina za hemodijalizu ( MFCAD)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za čišćenje i dezinfekciju mašina za hemodijalizu ( MFCAD) sadrži:
Citosteril za čišćenje i dezinfekciju mašine za hemodijalizu. Kanister 10 l na Euro paletama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1232,05 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 205,34 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


1 1232,05 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 205,34 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Filter za ultračisti dijalizator Fresenius 4008 S, DIASEFE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Filter za ultračisti dijalizator Fresenius 4008 S, DIASEFE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5277,05 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 5277,05 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


1 5277,05 18.8.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo
2 5277,05 3.11.2015. Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani Co

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani Co:
- pakovanje po 25 kg za pripremu vode za hemodijalizu (natrijum hlorid, Na Cl)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 914,36 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 1371,53 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


1 914,36 18.8.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 1371,53 3.11.2015. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-niskoprotočni (LOW - FLUX) 1,7 -1,8 m2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-niskoprotočni (LOW - FLUX) 1,7 -1,8 m2-Hemoflow F8HPS biokompatibilna membrana, površin
a membrane 1,7 -1,8 m2 sa stepenom Uf veće ili jednako 12.2ml/mmHg, Sterilizovana vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2249,62 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 2249,62 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 10498,20 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


1 2249,62 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 2249,62 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 10498,20 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX) Hemoflow F70C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemoflow F70C, biokompatibilna membrana površine 1,5 - 1,6 metara kvadratnih sa stepenom UF veće ili jednako
50 ml/mmHg, sterilizovana vodena para, gamma.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6431,96 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 8269,65 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 18377,01 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


1 6431,96 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 8269,65 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 18377,01 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX), Hemoflow F80C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX), Hemoflow F80C
biokompatibilna membrana, površina membrane 1,7- 1,8 m2 sa stepenom Uf veće ili jednako 55ml/mmHg ,
Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10628,07 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 2898,56 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 6767,59 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


1 10628,07 18.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
2 2898,56 25.8.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina
3 6767,59 3.11.2015. Phoenix Pharma doo Bijeljina


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eritropoetin alfa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Eritropoetin alfa 2.000 i.j. (ATC: B03XA01)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11707,50 25.8.2015. INTERPROMET d.o.o 31 / 36
2 14049,00 3.11.2015. INTERPROMET d.o.o


1 11707,50 25.8.2015. INTERPROMET d.o.o
2 14049,00 3.11.2015. INTERPROMET d.o.oANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dugotrajni dvolumenski kateter za hemodijalizu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dugotrajni dvolumenski kateter za hemodijalizu, promjer 14,5 FR dužina 24 do 32 cm, savijeni, protok 400 ml/min
sa pripadajućim priborom u setu.
Sastav seta:
- kateter, uvodnik, dilatator, proširivač venskog otvora, skalpel, žica za uvođenje sa «J» vrhom, fleksibina i
otporna na lomljenje, samoljepljiva kompresa specijalno pripremljena za sanaciju rane, igla za uvođenje i
poklopac za injekciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed doo Banja Luka 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6960,00 13.8.2015. Stepmed doo Banja Luka
2 14616,00 16.9.2015. Stepmed doo Banja Luka


1 6960,00 13.8.2015. Stepmed doo Banja Luka
2 14616,00 16.9.2015. Stepmed doo Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dvolumenski kateter 12 F

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dvolumenski kateter 12 F – 1 kom:
- igla za uvođenje, dimenzije 18 g dužina, 70 mm -1 kom
- dilatator 12 F – 1 kom
- žica za uvođenje sa «J» tipom vrha,otporna na lomljenje, dužine 50 cm - 1 kom
- sigurnosni konektor – 2 kom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed doo Banja Luka 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18865,00 13.8.2015. Stepmed doo Banja Luka
2 13475,00 16.9.2015. Stepmed doo Banja Luka


1 18865,00 13.8.2015. Stepmed doo Banja Luka
2 13475,00 16.9.2015. Stepmed doo Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dalteparin, rastvor za injekcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dalteparin, rastvor za injekcije 5.000 i 2500 i.j./2ml (ATC: B01AB04)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.7.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5860,71 25.8.2015. INTERPROMET d.o.o 36 / 36
2 13195,72 3.11.2015. INTERPROMET d.o.o


1 5860,71 25.8.2015. INTERPROMET d.o.o
2 13195,72 3.11.2015. INTERPROMET d.o.o

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-38-9-15-16.pdf
PODIJELI: