Mrežne komponente

Datum objave: 22.01.2016. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinički centar Tuzla

          

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataugovor a i datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena

(obrazloženj

e)

8

32422000-7

mrežne

komponente

Direktni sporazum nabavka dijelova za mrežnu opremu

Tep Light d.o.o.

Tuzla

ID:

4209633870005

1.030.70 KM(bez PDV-a). rok isporuke: 30 dana. način plaćanja: 30 dana od isporuke

1.

1.

04.09.2015. godine

Rn- 01-001-949 1205.92 KM sa PDV- om)

8

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: