Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini Pale (15 stanova)

Datum objave: 12.03.2021. 14:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1388-1-2-52-5-13/21


Broj obavještenja o nabavci 1388-1-2-52-3-55/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

03/20-VI-RSP; Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u
gradovima/opštinama Istočno Novo Sarajevo, Pale, Rogatica i Trebinje u okviru Regionalnog stambenog programa.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višeporodičnih stambenih objekata u gradovima/opštinama Istočno
Novo Sarajevo (15 stanova), Pale (15 stanova), Rogatica (15 stanova) i Trebinje (15 stanova) u okviru Regionalnog
stambenog programa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog
objekta u opštini Istočno Novo Sarajevo (15 stanova).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini
Istočno Novo Sarajevo (15 stanova)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14082,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 300 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Istočno Novo Sarajevo.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA 4 / 11 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14065,93

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14065,93

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog
objekta u opštini Pale (15 stanova).


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini
Pale (15 stanova)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14082,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 300 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Pale.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 K-INEL D.O.O. Sarajevo 4400543240004 Istočno Novo Bosna i Hercegovina
2 RADIS DOO Sarajevo 4400548800008 Istočno Novo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14082,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog
objekta u opštini Rogatica (15 stanova).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u opštini
Rogatica (15 stanova).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14082,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 300 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Rogatica.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 K-INEL D.O.O. Sarajevo 4400543240004 Istočno Novo Bosna i Hercegovina
2 RADIS DOO Sarajevo 4400548800008 Istočno Novo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14082,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog
objekta u gradu Trebine (15 stanova).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta u gradu
Trebinje (15 stanova)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14082,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 300 dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Trebinja.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA 10 / 11 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14065,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14065,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14080,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-1-2-52-5-13/21
PODIJELI: