Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenog objekta u općini: Kladanj (1 zgrada - 9 stanova)

Datum objave: 03.03.2021. 12:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

668-1-2-96-5-40/21


Broj obavještenja o nabavci 668-1-2-96-3-131/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Kontakt osobe: Aldijana Ahmedhodžić Adresa: ul.Hamdije Čemerlića br.2,
Sarajevo Telefon: 033/613-183 Faks: 033/613-395 e-mail:
aldijana.ahmedhodzic@fmroi.gov.ba,
Adresa Hamdije Čemerlića br. 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 265-811
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenih objekata u općinama: Lot 1 - Kalesija (1 zgrada-20 stanova), Lot 2
- Orašje (1 zgrada - 25 stanova), Lot 3 - Zavidovići (1 zgrada - 16 stanova), Lot 4 - Kladanj (1 zgrada - 9 stanova), Lot 5 -
Ključ (1 zgrada - 9 stanova)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenih objekata u općinama: Lot 1 - Kalesija (1 zgrada-20 stanova), Lot 2
- Orašje (1 zgrada - 25 stanova), Lot 3 - Zavidovići (1 zgrada - 16 stanova), Lot 4 - Kladanj (1 zgrada - 9 stanova), Lot 5 -
Ključ (1 zgrada - 9 stanova)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4: Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenog objekta u općini: Kladanj (1 zgrada - 9 stanova)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4: Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji višestambenog objekta u općini: Kladanj (1 zgrada - 9 stanova)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8449,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

360 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Kladanj, ul. Starić bb

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZIJA DOO SARAJEVO 4209247560000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8449,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8449,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8449,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8449,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-2-96-5-40/21
PODIJELI: