Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 19 stambenih jedinica na području grada/opštine Gradiška (14 st. jedinica), Kostajnica (2 st. jedinice), Novi Grad (2 st. jedinice) i Prijedor (1 st. jedinica) u okviru Regionalnog Stambenog Programa

Datum objave: 03.03.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1388-1-2-50-5-11/21


Broj obavještenja o nabavci 1388-1-2-50-3-51/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA RASELJENA LICA I MIGRACIJE
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Bogić Simić
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-784
Faks (051) 338-872
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02/20-IV-RSP; Nabavka usluga Nadzora nad Izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 45 stambenih jedinica
u gradovima/opštinama Banja Luka, Laktaši, Kotor Varoš, Pelagićevo, Gradiška, Kostajnica, Novi Grad i
Prijedor u okviru Regionalnog stambenog projekta.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad Izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 45 stambenih jedinica u
gradovima/opštinama Banja Luka, Laktaši, Kotor Varoš, Pelagićevo, Gradiška, Kostajnica, Novi Grad i Prijedor
u okviru Regionalnog stambenog projekta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 26 stambenih jedinica na
području grada/opštine Banja Luka (15 st. jedinica), Laktaši (9 st. jedinica), Kotor Varoš (1 st. jedinica) i
Pelagićevo (1 st. jedinica) u okviru Regionalnog Stambenog Programa.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 26 stambenih jedinica na području
grada/opštine Banja Luka (15 st. jedinica), Laktaši (9 st. jedinica), Kotor Varoš (1 st. jedinica) i Pelagićevo (1
st. jedinica) u okviru Regionalnog Stambenog Programa.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10170,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 210 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje gradova/opština Banja Luka, Laktaši, Kotor Varoš i Pelagićevo.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG BANJA LUKA 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1840,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1840,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka usluga Nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 19 stambenih jedinica na
području grada/opštine Gradiška (14 st. jedinica), Kostajnica (2 st. jedinice), Novi Grad (2 st. jedinice) i
Prijedor (1 st. jedinica) u okviru Regionalnog Stambenog Programa.


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji 19 stambenih jedinica na području
grada/opštine Gradiška (14 st. jedinica), Kostajnica (2 st. jedinice), Novi Grad (2 st. jedinice) i Prijedor (1 st.
jedinica) u okviru Regionalnog Stambenog Programa.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tehničkoj dokumentaciji iz tenderske dokumentacije.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7432,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje tražene usluge je od dana uvođenja izvođača radova u posjed gradilišta i traje do tehničkog
pregleda i konačnog obračuna. Rok za izvođenje radova je 210 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje gradova/opština Gradiška, Kostajnica, Novi Grad, Prijedor.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE LJUBIĆ AD PRNJAVOR 4401230830001 Prnjavor Bosna i Hercegovina
2 GP GRADIP AD PRNJAVOR 4401229580000 Prnjavor Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

5.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2650,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1388-1-2-50-5-11/21
PODIJELI: