Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice

Datum objave: 18.03.2021. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1157-1-3-456-5-179/21


Broj obavještenja o nabavci 1157-1-3-456-3-397/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanje otpadnih voda 10 lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda 10 lotova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Miloša Crnjanskog MZ Kolobara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Miloša Crnjanskog MZ Kolobara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEJOKOP D.O.O. 4254086160001 Orašje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

67102,15

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

90627,06

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač nije dostavioza člana grupe ponuđača dokumentaciju u pogledu lične sposobnosti.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO PAPILON KORAJ-ČELIĆ 4209236100007 Čelić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

24937,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24912,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26222,37

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač nije dostavio za člana grupe dokumentaciju u pogledu lične sposobnosti

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-456-5-179/21
PODIJELI: