Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj - usluge kotizacije za seminar u Tuzli dana 18.09.2019. godine za jednu osobu, na temu – (Top 50 najaktuelnijih poreznih i računovodstvenih pitanja)

Datum objave: 23.09.2019. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

241-0-2-2-7-20/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KLADANJ
IDB/JIB 4209176440008
Kontakt osoba Senahid Šarić
Adresa Kladanjske brigade br.2
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 621-150
Faks (035) 621-150
Elektronska pošta senahid.saric@kladanj.ba
Internet adresa www.kladanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kladanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

“Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine Kladanj“ -usluge kotizacije
za seminar u Tuzli dana 18.09.2019. godine za jednu osobu, na temu –(Top 50 najaktuelnijih poreznih i računovodstvenih
pitanja”),

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

¸Predmet nabavke obuhvata nabavku obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja uposlenih u organu uprave općine
Kladanj“ -usluge kotizacije za seminar u Tuzli dana 18.09.2019. godine za jednu osobu, na temu –(Top 50 najaktuelnijih
poreznih i računovodstvenih pitanja”),

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari
Dodatni predmet(i) 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 85,47 18.9.2019. REVICON DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
241-0-2-2-7-20/19
PODIJELI: