Obuka smjenskog osoblja u rukovanju aparatima za zaštitu organa za disanje

Datum objave: 19.01.2016. 15:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1409-0-2-4-7-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Rasim Idrizović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-145
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora


Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Obuku smjenskog osoblja u rukovanju aparatima za zaštitu organa za disanje za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na
Neretvi“ Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80400000-8 Usluge obrazovanja odraslih i druge usluge obrazovanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1575,00 1.12.2015. Financ d.o.o. Mostar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-0-2-4-7-9-16.pdf
PODIJELI: