Odobravanje kredita Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 4.000.000,00 KM

Datum objave: 19.01.2016. 09:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

100-1-2-4-5-1/16Broj obavijesti o nabavi 100-1-2-4-3-3/15

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO FINANCIJA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272138040008
Kontakt osoba Grgo Petrović
Adresa Kralja Zvonimira 1
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 831-761
Faks (039) 831-199
Elektronička pošta zzh-mfin@tel.net.ba
Internet adresa www.ministarstvo-financija-zzh.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge odobravanja kredita

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge odobravanja kredita u izosu 6.000.000,00 KM na rok od 5 godina, predmet nabave je podijeljen na dva LOT-a.
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Financijske i osigurateljne usluge
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odobravanje kredita Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 4.000.000,00 KM Lot 1.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Odobravanje dugoročnog kredita u 2015. godini u iznosu od 4.000.000,00 KM na rok od 5 godina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Financijske i osigurateljne usluge
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Račun dostavljen od strane ugovornog organa odabranom ponuditelju

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

634294,61


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

634294,61

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

634294,61

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

634294,61

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odobravanje kredita Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 2.000.000,00 KM Lot 2.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Odobravanje dugoročnog kredita Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 2.000.000,00 KM

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Financijske i osigurateljne usluge
Dodatni predmet(i) 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Račun dostavljen od strane ugovornog organa odabranom ponuditelju

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

300456,94


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

300456,94

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

300456,94

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

300456,94

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
100-1-2-4-5-1-16.pdf
PODIJELI: