Održavanje BRIS aplikacija

Datum objave: 20.01.2016. 10:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:20.1.2016. u 9:50GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1370-1-2-382-9-12/16


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1370-1-2-382-5-2/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba Sanja Romić-Bajramović
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-234
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta amujacic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

održavanje BRIS aplikacija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

održavanje BRIS aplikacija (bankarstvo, DF, OS, app za slanje e-mail obavještenja)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Računalniško svetovanje in programiranje, Matjaž Jordan s.p. 3470016000  Žirovnica Slovenia


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

9.12.2015.

3 / 3

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12589,74 26.12.2015. Računalniško svetovanje in programiranje, Matjaž Jordan s.p.

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-382-9-12-16.pdf
PODIJELI: