Održavanje i servisiranje voznog parka

Datum objave: 18.01.2016. 10:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

928-1-2-5-5-2/16Broj obavještenja o nabavci 928-1-2-5-3-3/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4263373560001
Kontakt osoba Elvira Čavkunović
Adresa Alije Đerzeleza 6
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 316-001
Faks (037) 227-796
Elektronska pošta jn@uzp.vladausk.ba
Internet adresa www.uzp.vladausk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog kantona


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije izvršioca usluga

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok isporuke 15,00 %
2 Način i uslovi plaćanja 15,00 %
3 Cijena 70,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Berlina d.o.o. Bihać 4263076430000 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

0,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

0,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je zaključen 13.07.2015.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
928-1-2-5-5-2-16.pdf
PODIJELI: