Održavanje i tehnička podrška PIS INFOSYS

Datum objave: 19.01.2016. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1169-4-2-5-5-7/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''VODOVOD'' D.O.O. CAZIN
IDB/JIB 4263351830005
Kontakt osoba Elvis Prošić
Adresa Lojićka bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-500
Faks (037) 514-500
Elektronska pošta jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa vodovodcazin.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje i tehnička podrška PIS INFOSYS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge: Održavanje i tehnička podrška poslovno-informacionog sistema PIS INFOSYS za period od 01.01.2016. godine do
31.12.2018. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisani TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP Vodovod doo Cazin, Lojićka bb, 77220 Cazin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine (01.01.2016.- 31.12.2018.)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INFOSYS 4263064690006 Bosanska Krupa Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

34978,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11659,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34978,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34978,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Dobavljač Infosys d.o.o. je vlasnik licence za poslovno-informacioni sistem koji koristi Preduzeće od 2006. godine.
INFOSYS doo je vlastitim projektnim rješenjima, opremom i alatima uspostavio poslovno-informacioni sistem Preduzeća, te
jedini poznaje složenu tehničku specifikaciju ugrađene opreme, te polaže i ekskluzivna prava na softverska rješenja koja je
izradio za potrebe Preduzeća.


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dobavljač Infosys d.o.o. je vlasnik licence za poslovno-informacioni sistem koji koristi Preduzeće od 2006. godine.
INFOSYS doo je vlastitim projektnim rješenjima, opremom i alatima uspostavio poslovno-informacioni sistem Preduzeća, te
jedini poznaje složenu tehničku specifikaciju ugrađene opreme, te polaže i ekskluzivna prava na softverska rješenja koja je
izradio za potrebe Preduzeća.
Članom 21. stav 1 pod c) Zakona o javnim nabavkama propisano je da Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati
putem pregovaračkog postupka, bez objavljivanja obavještenja o nabavci, kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili
umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodjeljivati samo određenom
ponuđaču.
INFOSYS doo, kao vlasnik softvera ima ekskluzivno pravo da održava poslovno-informacioni sistem Preduzeća.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

INFOSYS

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1169-4-2-5-5-7-16.pdf
PODIJELI: