Održavanje lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica - kolovoz na području opštine Laktaši za 2021. godinu

Datum objave: 20.10.2021. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.10.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1121-1-2-11-9-140-1121/21Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1121-1-2-11-5-32/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-260
Faks
Elektronska pošta darija.balaban@laktasi.net
Internet adresa www.opstina-laktasi.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica - kolovoz na području opštine Laktaši za
2021. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za drumski saobraćaj i drugu opremu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NISKOGRADNJA D.O.O 4401179620005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149895,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.3.2021. - 31.12.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

19.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17842,50 19.3.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
2 28895,00 1.6.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
3 23775,19 24.6.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
4 14826,50 5.8.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
5 26306,40 15.7.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
6 31185,00 24.8.2021. NISKOGRADNJA D.O.O
7 7050,00 30.9.2021. NISKOGRADNJA D.O.O

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-2-11-9-140-1121/21
PODIJELI: