Održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Ugljevik

Datum objave: 22.01.2016. 10:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

894-1-2-26-5-5/16Broj obavještenja o nabavci 894-1-2-26-3-11/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA UGLJEVIK
IDB/JIB 4400458050000
Kontakt osoba Sokica Horvat
Adresa Trg Draže Mihailovića
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Opština/Grad Ugljevik
Telefon (055) 773-771
Faks (055) 772-336
Elektronska pošta javnenabavke2012@hotmail.com
Internet adresa www.opstinaugljevik.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Ugljevik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Ugljevik


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Ugljevik a koje obuhvata:
Usluge kopanja-čišćenja odvodnih putnih jaraka
Usluge održavanja bankina
Usluge nabavke, dovoza i ugradnje kamenog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za drumski saobraćaj i drugu opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Ugljevik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO Mont Gradnja 4403074510002 Ugljevik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

202000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

8

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

202000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

274500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
894-1-2-26-5-5-16.pdf
PODIJELI: