Održavanje nekategorisanih i lokalnih puteva na području grada Tuzla

Datum objave: 20.01.2016. 15:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1004-1-3-82-9-7/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1004-1-3-82-5-98/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na održavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na području grada Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

export-import

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 S.E-SARAJKA d.o.o.za niskogranju,proizvodnju i transport 4209066340008 Živinice Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

28.10.2015.

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 598290,60 30.10.2015. S.E-SARAJKA d.o.o.za niskogranju,proizvodnju i transport export-import

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1004-1-3-82-9-7-16.pdf
PODIJELI: