Održavanje opreme proizvođača LcTech/GPC-SPE-EVA

Datum objave: 21.01.2016. 07:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

345-4-2-21-5-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR
IDB/JIB 4227506400006
Kontakt osoba MARIJA MILETIĆ
Adresa Biskupa Čule 10
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-050
Faks (036) 335-051
Elektronička pošta mmiletic@faz.ba
Internet adresa www.faz.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ODRŽAVANJE OPREMEPROIZVOĐAČA LcTech/GPC-SPE-EVA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

oDRŽAVANJE OPREME PROIZVOĐAČA lCtECH/GPC-SPE-EVA
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lABORATORIJ ZA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST NAMIRNICA MJESTO BUNA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ALPHACHROM d.o.o. 4200953850005 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2940,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2940,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2940,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2940,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Pregovarački postupak sukladno članku 21.stavak (1) točka c) a u s vezi članka 28. Zakona o javnim nabavama BiH i
podzakonskim aktima. Dobavljač ima exluzivno pravo i jedini u BiH je zastupnik opreme proizvođača Agilent te jedini
posjeduje certifikat ovlaštenog servisera.


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Exluzivni zastupnik za BiH za servisiranje i održavanje opreme proizvođača AGILENT . Njegovi serviseri posjeduju certifikat i
ovlašteni su za održavanje opreme.Informacija objavljena na Web stranici Zavoda.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

ALPHACHROM d.o.o.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
345-4-2-21-5-1-16.pdf
PODIJELI: