Održavanje-pošljunčavanje gradskih makadamskih ulica

Datum objave: 19.05.2021. 11:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1293-1-2-26-5-54/21Broj obavještenja o nabavci 1293-1-2-26-3-33/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba Bogdan Tadić
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

119658,11

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva i gradskih makadamskih ulica na području Grada
Bijeljina, šifra: SKP-04(4 Lot-a)/21

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva i gradskih makadamskih ulica na području Grada
Bijeljina, šifra: SKP-04(4 Lot-a)/21

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge drumskog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva – ZAPADNI DIO GRADA BIJELJINA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva – ZAPADNI DIO GRADA BIJELJINA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44871,79

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.5.2021. - 31.12.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIS COMPANY DOO 4403522100007 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


44759,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

18.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44759,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44759,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva – SJEVERNI DIO GRADA BIJELJINA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Održavanje-pošljunčavanje lokalnih makadamskih puteva – SJEVERNI DIO GRADA BIJELJINA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,02

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.5.2021. - 31.12.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PGP GRADITELJ 4400443960000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


17050,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

18.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17050,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17050,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4: Održavanje-pošljunčavanje gradskih makadamskih ulica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4: Održavanje-pošljunčavanje gradskih makadamskih ulica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21367,52

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.5.2021. - 31.12.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PGP GRADITELJ 4400443960000 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


21300,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

18.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1293-1-2-26-5-54/21
PODIJELI: