Održavanje storage sistema

Datum objave: 18.01.2016. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-2-148-9-2/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-2-148-5-210/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sanela Jungić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje storage sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AVACOM GROUP D.O.O. 4227150030004 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12800,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4.11.2015. - 4.11.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6500,00 4.11.2015. AVACOM GROUP D.O.O.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-148-9-2-16.pdf
PODIJELI: