Odvodnici prenapona

Datum objave: 08.03.2021. 09:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-1-269-5-71/21


Broj obavještenja o nabavci 986-1-1-269-3-290/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Edin Ridžal
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odvodnici prenapona

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odvodnici prenapona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31216000-3 Odvodnici prenapona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MALCOM DOO 4200160510009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

47000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46929,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Komisija imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-28510 od 14.10.2020.godine izvršila je
evaluaciju ponuda po tenderu broj: 2000030508- Odvodnici prenapona.
Izvršni direktor za Distribuciju je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-36077/20 od 16.12.2020.godine.
Dana 16.12.2020.godine ponuđači su zaprimili Odluku i najpovoljniji ponuđač koji je izabran predmetnom odlukom SMT-
Company d.o.o. Sarajevo je bio dužan do 21.12.2020 do 16:00 dostaviti dokumentaciju po osnovu člana 45. Zakona o javnim
nabavkama (uvjerenja nadležnih organa i sudova).
Izabrani ponuđač je tek dana 25.12.2020.godine dostavio traženu dokumentaciju, zavedena kod ugovornog organa pod
brojem protokola 01-3-37717.
Obzirom da izabrani ponuđač nije postupio u skladu sa članom 6.2.2. Tenderske dokumentacije, odnosno propustio je u
zadatom roku dostaviti navedenu dokumentaciju iz člana 45. ZJN, te je propustio dostaviti uvjerenje Suda Bosne i
Herecegovine kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo
učešća u kriminalnoj organizaciji , za korupciju, prevaru ili pranje novca. Ugovorni organ je na temelju člana 72. stav (3) a)
Zakona o javnim nabavkama poništio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-36077/20 od 16.12.2020. godine i
dodjelio ugovor drugoplasiranom ponuđaču Malcom d.o.o. Sarajevo.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-269-5-71/21
PODIJELI: