Oprema za videonadzor

Datum objave: 17.03.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

238-1-1-15-5-45/21


Broj obavještenja o nabavci 238-1-1-15-3-6/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke - Kenan Breko, Tel. +387 33 252 876, Fax br. +387
33 252 813, e-mail adresa: kenan.breko@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor - ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor - ponovljeni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32323500-8 Oprema za videonadzor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

309

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

6.1.2. Mjesto isporuke roba koje su predmet nabavke su: osnovne organizacione jedinice Kupca na paritetu DDP skladišta
Kupca- sjedišta, Incoterms® 2010: Generalna direkcija, na adresi Obala Kulina bana 8 – Sarajevo, te Centre pošta Sarajevo,
Put života bb; Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29; Zenica, Kralja Tvrtka 12 , Bihać, Bosanska 3, Mostar, Maršala Tita 50a,
Travnik, Prnjavor 11; Goražde, Ferida Dizdarevića 3.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zakljucuje na period do 1(jedne) godine, odnosno do realizacije ugovorene vrijednosti.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

46100,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

46100,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

60900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-15-5-45/21
PODIJELI: