Ostali prehrambeni proizvodi i potrošni pribor za jelo

Datum objave: 18.01.2016. 15:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

795-1-1-61-5-8/16Broj obavještenja o nabavci 795-1-1-61-3-31/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Nermina Šabanović, dipl.ing.teh., 035 300-515, Enida Omerhodžić, dipl.oec.
300-534
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

4, 5, 7, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hrane za Studentski centar

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka hrane za restoran Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15111100-0 Govedina
  15130000-8 Mesni proizvodi
  15131310-1 Pašteta
  15112130-6 Pilići
  15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine
  15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi
  15330000-0 Prerađeno voće i povrće
  15500000-3 Mliječni proizvodi
  15220000-6 Zamrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi
  15411100-3 Biljna ulja
  15891410-7 Mješavine za supe


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Konzervirano i zamrznuto voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka konzerviranog i zamrznutog voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do
31.12.2016.g.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15330000-0 Prerađeno voće i povrće
15332200-6 Džemovi i marmelade; voćni želei; pirei i paste od voća i od
orašastih plodova
Dodatni predmet(i)
15332400-8 Konzervirano voće

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.01.-31.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Restoran Studentskog centra u ul. M.H. Uskufija br. 7

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STATIONERY d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet 4209062510006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28495,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

28495,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28495,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33015,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mlijeko i mliječni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016.g.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15500000-3 Mliječni proizvodi
15511000-3 Mlijeko
Dodatni predmet(i) 15540000-5 Sirevi
15551300-8 Jogurt

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12900,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.01.-31.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Restoran Studentskog centra u ul. M.H.Uskufija br. 7

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX d.o.o. Banovići 6 / 11 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11216,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11216,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11216,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13729,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Topli i hladni napici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka toplih i hladnih napitaka sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016.g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15980000-1 Bezalkoholna pića
15981000-8 Mineralna voda
Dodatni predmet(i) 15981100-9 Negazirana mineralna voda
15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.01.-31.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Restpran Studentsog centra u ul. M.H.uskufija br. 7 i Rektorat Univerziteta u ul. dr.T.Markovića br. 1

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX d.o.o. Banovići 8 / 11 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

18002,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

18002,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18002,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24977,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ostali prehrambeni proizvodi i potrošni pribor za jelo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda i potrošnog pribora za jelo sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2016.g.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15411100-3 Biljna ulja
15614000-5 Obrađena riža
Dodatni predmet(i) 15891410-7 Mješavine za supe
15850000-1 Tjestenine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 01.01.-31.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Restoran Studentskog centra u ul. M.H.Uskufija i Rektorat Univerziteta u ul dr. T.Markovića br. 1

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STATIONERY d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet 4209062510006 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30054,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

30054,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30054,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30720,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-61-5-8-16.pdf
PODIJELI: