Plinski klor

Datum objave: 03.03.2021. 13:56 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Ur.broj: 01/1-JN-38/21

Prozor-Rama; 22.02.2021.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Sl.glasnik BiH” broj: 39/14), članka 6. i 7. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma,uprava društva; direktor donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

I

Za najpovoljnijeg ponuđača u postupku izravnog sporazuma sa pojedinačnim dobavljačem –“ Nabava plinskog klora” izabran je ponuđač INTER-IMPEX DOO za ukupnu cijenu od 6.000,00 KM bez PDV-a.

Sa izabranim ponuđačem zaključit će se ugovor za nabavu predmetnih usluga.

II

Ponuđač iz točke I ove Odluke izabran je zbog ponuđene cijene koja nije veća od odgovarajuće tržišne cijene.

III

O ovoj Odluci bit će obaviješteni ponuditelji.

IV

Blagovremeno uložena žalba protiv ove Odluke, odgodit će zaključivanje ugovora iz točke i stav 2.ove Odluke.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dostaviti:

-Služba za javne nabave

-Ponuđačima 

-a/a

 

 

JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama

 Direktor, Branko Burić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: