Pokloni i štampani promotivni materijal

Datum objave: 15.01.2016. 16:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

161-1-1-46-5-4/16Broj obavještenja o nabavci 161-1-1-46-3-15/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA REPUBLIKE SRPSKE - GENERALNI SEKRETARIJAT
IDB/JIB 4400969490008
Kontakt osoba Zoran Vračar
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 339-277
Faks (051) 339-641
Elektronska pošta generalnisekretar@vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reprezentativnih poklona i štampanog promotivnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reprezentativnih poklona i štampanog promotivnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22462000-6 Reklamni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Administrativni centar Vlade Repulike Srpske,Trg Republike Srpske broj 1

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRIMAPROM DOO 4400938000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

95418,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

95418,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95418,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

95418,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
161-1-1-46-5-4-16.pdf
PODIJELI: