Popravak neispravne Backbone opreme

Datum objave: 18.01.2016. 15:07 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-2-11-9-6/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-2-11-5-60/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Sonja Plavšić
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Popravak neispravne Backbone opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312610-4 Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 COSIM SYSTEMS D.O.O. 4400973330007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

25.6.2015. - 25.6.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.5.2015.

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15000,00 25.6.2015. COSIM SYSTEMS D.O.O.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-11-9-6-16.pdf
PODIJELI: