Potrošni materijal za potrebe Tehničke službe

Datum objave: 22.04.2021. 09:15 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

Javno preduzeće za upravljanje, 

zaštitu i održavanje objekata 

u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo 

„LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka

269-7-1-30/21

 

I UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO „LOKOM“ D.O.O. SARAJEVO

IDB/JIB

4201499060009

 

I 2. Zajednička nabavka

Ne

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis      

 

II 4.a. Naziv predmeta ugovora    

Nabavka roba - potrošni materijal za potrebe Tehničke službe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

44000000-0

Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

 

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja 

12 (dvanaest) mjeseci

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev 

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena 

 

III 3. Da lije korištena e-aukcija?

Da

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA

IV1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

SENIGOR D.O.O.

4200909100007

llidža

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 

34200,00

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora 

23.3.2021. 

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34200,00

 

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42800,00

 

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: