Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Doboj

Datum objave: 18.01.2016. 22:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1180-1-2-150-9-19/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1180-1-2-150-5-218/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4400959000002
Kontakt osoba Nikola Ćulum
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 241-599
Faks (051) 215-570
Elektronska pošta sonja.plavsic@postesrpske.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje vrijednosnih pošiljaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Doboj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 63520000-0 Usluge prevozne agencije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 4400868380007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 24000,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 3 / 5


1 24000,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 63520000-0 Usluge prevozne agencije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 4400868380007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 40380,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 4 / 5


1 40380,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja LukaANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Praćenje vrijednosnih pošiljaka na teritoriji Poštanskog Centra Foča

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 63520000-0 Usluge prevozne agencije

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 4400868380007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17620,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 5 / 5


1 17620,00 16.1.2016. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1180-1-2-150-9-19-16.pdf
PODIJELI: