Pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci

Datum objave: 23.09.2019. 10:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

38-1-2-64-5-42/19
Broj obavještenja o nabavci 38-1-2-64-3-20/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4402752740009
Kontakt osoba Olivera Dodik
Adresa Trg Republike Srpske broj 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-324
Faks (051) 338-550
Elektronska pošta szp@szp.vladars.net
Internet adresa vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog
namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog
namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i
stilskog namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera u
Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pranje staklene fasade, pranje i skidanje kamenca sa fontana, dubinsko čišćenje itisona, tepiha i stilskog
namještaja, mašinsko poliranje podova od parketa i kamena i čišćenje kristalnih lustera u Administrativnom
centru Vlade RS u Banjaluci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u aneksu 2 TD i tehničkim zahtjevima

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

130000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SAMSIC D.O.O. BANJA LUKA 4404386020009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

121100,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

121100,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

127607,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Pranje fasade, dubinsko čišćenje itisona u objektu Vlade RS u Istočnom Sarajevu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pranje fasade, dubinsko čišćenje itisona u objektu Vlade RS u Istočnom Sarajevu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u Aneksu 2 TD i tehničkim zahtjevima

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.9.2019. - 19.9.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SAMSIC D.O.O. BANJA LUKA 4404386020009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17746,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

19.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17746,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18700,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
38-1-2-64-5-42/19
PODIJELI: