Predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u FBiH – pilot projekat rijeka Una u Federaciji BiH

Datum objave: 21.01.2016. 08:11 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1132-1-2-163-5-4/16



Broj obavještenja o nabavci 1132-1-2-163-3-105/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u FBiH – pilot projekat rijeka Una u Federaciji BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je izrada sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u
FBiH – pilot projekat rijeka Una u Federaciji BiH.
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo u saradnji sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom iz Sarajeva (korisnici
projekta) planiraju zajedničku izradu i primjenu operativnih sistema za prognoziranje poplava u Federaciji BiH (sliv rijeke
Une na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH) baziranih na matematskom modeliranju (hidrološko-hidrauličkim
simulacijama prognoziranih protoka i vodostaja u vodotocima na osnovu prognoziranih padavina i temperatura dobijenih iz
meteoroloških prognoza).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48627000-9 Programski paket za operativni sistem u realnom vremenu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Saraejvo, ul. Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRONING DHI d.o.o. HR 37633620694 Zagreb Croatia
2 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo 4200177320009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

84950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda


1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-2-163-5-4-16.pdf
PODIJELI: