Prehrambeni proizvodi

Datum objave: 10.03.2021. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1320-1-1-162-5-1/21Broj obavještenja o nabavci 1320-1-1-162-3-9/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,MAJKE JUGOVIĆ''
IDB/JIB 4400023670006
Kontakt osoba ANĐELKA KUZMIĆ
Adresa Kneza Lazara bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 227-450
Faks (053) 241-691
Elektronska pošta obdanistedo@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

PREHRAMBENI PROIZVODI U 2021 GODINI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DOBOJ - OBJEKTI USTANOVE

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO 31.12.2021. ILI DO ZAKLJUČENJA UGOVORA SA NOVOIZABRANIM DOBAVLJAČEM

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SP BOLJI ŽIVOT 4500451960005 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

109200,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

109200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

109500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1320-1-1-162-5-1/21
PODIJELI: