Prenosni računari

Datum objave: 09.03.2021. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka   54-7-1-125/20

 

I UGOVORNI ORGAN                   

I 1. Podaci o ugovornom organu                             

Naziv     OPĆINA TRAVNIK

IDB/JIB 4236179780001

I 2. Zajednička nabavka

Ne

 

II PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li је zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka prenosnih računara

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

30213100-6

Laptopi

 

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja 

30 kalendarskih dana računajući od dana stupanja na snagu ugovora

 

III POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

 

IV DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

BIROPLAN D.O.O. TUZLA

4210344360005

Tuzla

Bosna i Hercegovina

 

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29898,00

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

3.1.2021.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29898,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29898,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: