Prevoz zaposlenika

Datum objave: 14.01.2016. 13:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

744-1-2-36-5-6/16Broj obavještenja o nabavci 744-1-2-36-3-13/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U.DOM ZDRAVLJA "DR.ISAK SAMOKOVLIJA"
IDB/JIB 4245017870006
Kontakt osoba Mirsada Adrović
Adresa Ferida Dizdarevića bb
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-072
Faks (038) 221-028
Elektronska pošta dr.isak@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

zdravstvene usluge -papa nalazi, štampanje obrazacaservis motornih vozila, prevoz zaposlenika


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

zdravstvene usluge-papa nalazi, štampanje obrazaca, redovan servis motornih vozila ugradnja rezervnih dijelova, prevoz
zaposlenika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85000000-9 Usluge u području zdravstva i socijalne brige
Dodatni predmet(i) 22458000-5 Materijal štampan po narudžbi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

lot 4 -prevoz zaposlenika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

prevoz zaposlenika

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

13 korisnika usluga

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u skladu sa izabranom ponudom

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Attp Centroprevoz d.o.o. Goražde 4245000710005 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
744-1-2-36-5-6-16.pdf
PODIJELI: