Prijevoz učenika na relaciji Rakovac-Jablanica, od Rakovca do stajališta kod PŠ Jablanica

Datum objave: 04.03.2021. 11:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

607-1-2-1-5-2/21


Broj obavještenja o nabavci 607-1-2-1-3-1/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ
IDB/JIB 4218326690007
Kontakt osoba Sabina Mehinagić
Adresa Aleja Ljiljana 46
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 465-092
Faks (032) 465-091
Elektronska pošta pos.maglaj@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika JU "Prva osnovna škola" za period februar/juni 2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika JU "Prva osnopvna škola" Maglaj za period od 15.02.2021.-22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot broj 1 ( Usluge prijevoza učenika na relaciji Donja Kosova -Maglaj -do stajališta kod matične škole sa stajanjem na
stajalištu kod PŠ u Kosovi )

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

46 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8644,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NER TOURS D.O.O. TEŠANJ 4218248360003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8585,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8585,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8585,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8644,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2-Prijevoz učenika na relaciji MOševac-Poljice -Maglaj do stajališta kod matične škole sa stajanjem kod kiseljaka u
Moševcu i stajanjem na stajalištu u Poljicu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

66 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12367,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JELAH BUS DOO 4218711250000 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12325,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12325,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12325,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12367,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period 15.02.2021.-22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3- Prijevoz učenika na relaciji Ravna -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

42 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7837,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


7829,17

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7829,17

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7829,17

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7837,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 4 ( Prijevoz učenika na relaciji Jablanica -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

30 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


10189,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10189,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10189,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021.-22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOt 5 (Prijevoz učenika na relaciji Gornja Kosova -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

24 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6676,75

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021. -22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NER TOURS D.O.O. TEŠANJ 4218248360003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


6670,08

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6670,08

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6670,08

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6676,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 6 ( Prijevoz učenika na relaciji Oruče -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

13

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8100,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021. -22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8100,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8100,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8100,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8100,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. -22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 7( Prijevoz učenika na relaciji Oruče-Ravna do stajališta kod PŠ Ravna )

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

12 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8194,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8194,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8194,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8194,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8194,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021.-22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 8 Prijevoz učenika na relaciji Gornja Kosova (raskrsnica Kamenolom)-Donja Kosova (PŠ Kosova )

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

67 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9541,25

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NER TOURS D.O.O. TEŠANJ 4218248360003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9520,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9520,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9520,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9541,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 9 Prijevoz učenika na relaciji Rječica -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju .

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

23 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9537,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9527,47

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9527,47

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9527,47

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9537,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. -22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 10 Prijevoz učenika na relaciji Parnica -Maglaj do stajališta kod matične škole u Maglaju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

3 učenika

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7650,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021.-22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


7642,35

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7642,35

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7642,35

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7650,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika JU "Prva osnovna škola" Maglaj za period od 15.02.2021. do 22.06.2021. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 11 prijevoz učenika na relaciji Rakovac-Jablanica , od Rakovca do stajališta kod PŠ Jablanica.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

1 učenik

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9537,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.02.2021. do 22.06.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na gore navedenoj relaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO SJAJ 4218122000001 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9537,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9537,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9537,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9537,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
607-1-2-1-5-2/21
PODIJELI: