Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Perići-Gavranovica-Prozor, Blace-Prozor

Datum objave: 19.09.2019. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.


OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1025-1-2-55-5-34/19


Broj obavijesti o nabavi 1025-1-2-55-3-24/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227048340007
Kontakt osoba Kristina Kuraja
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-910
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2019/20 godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2019/20 godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prijevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Slatina-Ustirama-Gračac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Slatina-Ustirama-Gračac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VARVARA DOO 4227794510007 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21691,25

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

21691,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21691,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21691,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ljubunci-Krančići-Uzdol; Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ljubunci-Krančići-Uzdol;
Ljubunci-Dobroša-Gmići-Prozor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BRAJKO TOURS 4227629310001 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

40950,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

40950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Šlimac-Ćališi-Ometala-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 8. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Šlimac-Ćališi-Ometala-Prozor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M-MILD D.O.O. 4227160850000 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20499,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20499,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20499,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20499,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kozo-Proslap-Orašac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 9. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Kozo-Proslap-Orašac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROSLAP D.O.O PROZOR-RAMA 4227557570003 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35897,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

35897,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35897,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35897,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Papci-Skrobućani-Lug /Bavarija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 10. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Papci-Skrobućani-Lug /Bavarija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JILPP LUG BUS 4328029820007 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

31500,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

31500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Perići-Gavranovica-Prozor; Blace-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 11. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Perići-Gavranovica-Prozor;
Blace-Prozor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M-MILD D.O.O. 4227160850000 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36499,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ćurići-Ćališi-Prozor; Ćurići-Stara magistrala-Prozor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 12. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Ćurići-Ćališi-Prozor;
Ćurići-Stara magistrala-Prozor

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JIPP BELJO BUS 4327633590005 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

22400,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Orašac-Ripci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 13. - Prijevoz učenika osnovne škole na relaciji: Orašac-Ripci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VARVARA DOO 4227794510007 Prozor/Rama Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

33505,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33505,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33505,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33505,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1025-1-2-55-5-34/19
PODIJELI: