Promocija MH ERS-a na manifestacijama i usluge objave poslovno tehničkih informacija

Datum objave: 15.01.2016. 10:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

385-4-2-5-5-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
IDB/JIB 4401355450006
Kontakt osoba Rade Jelić
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 277-124
Faks (059) 277-193
Elektronska pošta rjelic@ers.ba
Internet adresa www.ers.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Promocija MH ERS-a na manifestacijama i usluge objave poslovno tehničkih informacija


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Promocija MH ERS-a na manifestacijama i usluge objave poslovno tehničkih informacija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Promocija MH ERS-a na manifestacijama i usluge objave poslovno tehničkih informacija

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE 4400848860002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

36000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

36000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Ekskluzivna prava

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
385-4-2-5-5-2-16.pdf
PODIJELI: