Putničko motorno vozilo za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

Datum objave: 15.03.2021. 14:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1025-1-1-5-5-7/21


Broj obavijesti o nabavi 1025-1-1-5-3-3/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA PROZOR-RAMA
IDB/JIB 4227048340007
Kontakt osoba Mato Ćališ
Adresa Kralja Tomislava b.b.
Poštanski broj 88440 Prozor (hp mo)
Općina/Grad Prozor/Rama
Telefon (036) 771-910
Faks (036) 771-342
Elektronička pošta nacelnik@prozor-rama.org
Internet adresa www.prozor-rama.org

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Prozor/Rama

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34110000-1 Osobni automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema T.D.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema T.D.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema T.D.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 M.R.M. EXPORT-IMPORT D.O.O. 4272073080007 Ljubuški Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

111965,81

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

111965,81

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111965,81

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

111965,81

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1025-1-1-5-5-7/21
PODIJELI: