Radne mašine-mini bager

Datum objave: 19.09.2019. 12:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

411-1-1-9-5-5/19Broj obavještenja o nabavci 411-1-1-9-3-3/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARK" A.D. M.GRAD
IDB/JIB 4401197280009
Kontakt osoba Milan Kovačević
Adresa Stevana Sinđelića 51
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 211-506
Faks (050) 211-066
Elektronska pošta parkmg@teol.net
Internet adresa www.parkmg.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Mrkonjić Grad

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA RADNE MAŠINE-MINI BAGERA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MINI BAGERA SA GUSJENICAMA ZA POTREBE PREDUZEĆA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43262000-7 Mašine za iskopavanje
Dodatni predmet(i) 50114200-9 Usluge održavanja teretnih vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO MRKONJIĆ GRAD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 DANA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SAVIC INVESTGRADNJA D.O.O. 4402367320007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

66000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

66000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
411-1-1-9-5-5/19
PODIJELI: